โตโน่มาแรง จัดโครงการว่ายน้ำช่วยระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ทะเล

January 31, 2020 | By admin | Filed in: ข่าวบันเทิง, ข่าวฮอต, คาสิโนออนไลน์ เว็บตรง.

โครงการ หนึ่งคนว่ายหลายคนช่วย โดยโตโน่ ภาคิน ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือสัตว์ทะเลโดยการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเล คาสิโนออนไลน์ เว็บตรง

โตโน่ ภาคิน คาสิโนออนไลน์ เว็บตรง เข้าร่วมโครงการระดมทุนเพื่อช่วยสัตว์ทะเลจากทั่วโลก โดยการว่ายน้ำนั้นเป็นการว่ายผ่านไปถึงจุดหมาย12 เกาะ โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปที่เกาะ สมุย รวมระยะทางแล้ว 82 กิโลเมตร เขาได้เตรียมตัวอยู่นานและฟิตร่างกายให้พร้อมเพื่อที่จะให้ว่ายน้ำได้ครบเกาะจนสำเร็จให้ได้ เพราะการว่ายน้ำจำเป็นต้องใช้พลังงานเป็นจะนวนมหาศาล

ระดมทุนเพื่อสัตยว์ทะเล คาสิโนออนไลน์ เว็บตรง

———— และการวิ่งครั้งนี้เพื่อเป็นการจุดกระแสการงด เลิกใช้พลาสติก เพื่อสัตว์ทะเลทั้งหลายไม่ต้องได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกที่หลุดลอดลงไปในทะเล และทำให้สัตว์ทะเลเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากปัญหาถุงพลาสติกดังกล่าว จนทำให้เกิดข่าวหลายครั้งที่เมื่อจับเต่าขึ้นมาแล้วเจอเศษพลาสติกติดในหลอดลม จมูก มีขยะพลาสติกในกระเพาะอาหาร และไม่ใช่เพียงแค่เต่าเท่านั้น สัตว์น้อยใหญ่อื่นๆที่อาศัยอยู่ในทะเลก็ต้องโดยผลกระทบนี้ไปด้วย แน่นอนว่าขยะทั้งหมดเป็นของมนุษย์ทั้งนั้น ที่ใช้แล้วทิ้งลงไปในทะเล โดยการใช้ที่ขาดจิตสำนึก ทำให้สัตว์เหล่านั้นต้องได้รับผลกระทบดังกล่าว

และสำหรับโครงการนี้เป็นการเปิดระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาและเยียวยาสัตว์ทะเลทั้งหลาย เพราะจำนวนสัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบนั้นมากขึ้นทุกๆปี และยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำการรักษาอยู่มาก ทั้งเครื่องมือไม่พร้อม พังเสียหาย และไม่มีให้ใช้งานในบางเขตพื้นที่

คาสิโนออนไลน์ เว็บตรง โดยโครงการนี้มีดารา นักร้อง นักแสดงมาร่วมโครงการเพื่อกระตุ้นกระแสนี้หลายคนมาก และหวังให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว โครงการนี้จะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 19 มี.ค. – 5 เม.ย.63 รวมระยะเวลาแล้ว 18 วัน ในการว่ายน้ำไป 12เกาะในครั้งนี้ โดยคาดว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและเห็นใจสัตว์ทะเล และหันมาหวงแหน รักษาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง หยุดทิ้งขยะลงในแม่น้ำและทะเลด้วย


Tags: , , , ,

Comments are closed here.