Archives: ข่าวฉาว

คนไทย มีเอี่ยวคดีดังข่าวฉาวในเกาหลี

March 15, 2019 | By admin | Comments Off on คนไทย มีเอี่ยวคดีดังข่าวฉาวในเกาหลี | Filed in: vegus 168 สมัคร, ข่าวดัง, ข่าวบันเทิง, บันเทิงต่างประเทศ.

ยังเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องรวาของข่าวฉาวที่ศิลปินเกาหลีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งตอนนี้มีรายงานว่ามี คนไทย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้ด้วย

Tags: , , ,